Dokumenty

Zpráva o přezkumu hospodaření + závěrečný účet 2018

Zpráva o přezkumu hospodaření + návrh závěrečného účtu za rok 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi obcemi Ženklava a Kopřivnice