Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dokumenty

Zpráva o přezkumu hospodaření + závěrečný účet 2018

Přílohy

Zpráva o přezkumu hospodaření + návrh závěrečného účtu za rok 2018

Přílohy

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků mezi obcemi Ženklava a Kopřivnice

Přílohy

Závěrečný účet za rok 2018 SPS

Přílohy