Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska

Veřejné projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Přílohy