Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spolek rodičů

Byl založen v roce 1993. Rodiče, děti i učitelé mají možnost se na členy spolku obracet se svými připomínkami a náměty. Činnost Spolku rodičů se zaměřuje hlavně na pomoc škole při zajišťování akcí pro děti (např. Maškarní ples, Den dětí, Rozloučení se školou), dle možností přispívá na zakoupení pomůcek, přispívá na dopravu či odměny pro děti při školních akcích, na dárky při Mikulášské nadílce, na ocenění na konci školního roku atd.

Aktuální informace na webu ZŠ Ženklava – Spolek rodičů.