Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace