Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby – vedení SEK-OK