Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení – stavba telekomunikačního vedení sítě…