Veřejná vyhláška – oznámení o upraveném návrhu změny č. 1 územního plánu Štramberka…