Veřejná vyhláška Krajského úřadu MSK – oprava zřejmých nesprávností