Usnesení z 2. zasedání ZO Ženklava ze dne 12.12.2018