Usnesení z 1. zasedání ZO Ženklava ze dne 12.11.2018