Město Příbor – oznámení o konání veřejného licitačního řízení