Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o obnově provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy obnoven

Obec Ženklava, jako zřizovatel Mateřské školy Ženklava, příspěvkové organizace, obnovuje provoz mateřské školy v termínu od pondělí 3. srpna 2020.

Odůvodnění

Dne 11. 3. 2020 bylo přijato starostou obce Ženklava opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice, způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a rovněž v návaznosti na doporučení Ministerstva školství a tělovýchovy uvedené v Informaci č.j. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020, kterým byl provoz mateřské školy přerušen do odvolání.

Vzhledem k tomu, že důvody k přerušení provozu mateřské školy pominuly, rozhodl jsem provoz obnovit.

 

 

Bc. Vojtěch Rýdel

starosta obce