Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu – jaro 2020

Ve čtvrtek 4. června a v pátek 5. června 2020 se uskuteční v naší obci sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz bude provádět firma AVE odpadové hospodářství s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu Ženklava.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na prostranství parkoviště za prodejnou potravin COOP v Ženklavě.

Sběr velkoobjemového odpadu bude prováděn ve čtvrtek 4. června.

Velkoobjemový odpad je odpad, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů: např. starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety.

Sběr nebezpečného odpadu bude prováděn v pátek 5. června cca od 13:00 hodin do 15:30 hodin.

Mezi nebezpečné složky patří: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky).

Prosím spoluobčany, aby po dobu sběru odpadu respektovali pokyny pověřených pracovníků obecního úřadu a zejména dbali na bezpečnost vlastní, ale i ostatních přítomných.