Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatek za psa rok 2020

Poplatek ze psů pro rok 2020 je 100,- Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 15.3.2020 – v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v úředních dnech nebo převodem na účet u KB a.s. č. ú. 22621801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 1341.

Bližší informace k místním poplatkům najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Ženklava č.1/2020 o místním poplatku ze psů.