Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nádoba na jedlé oleje a tuky

Dnes byla u Jednoty COOP (vedle kontejneru na oděvy) umístěna nádoba na jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje se mohou vkládat do nádoby pouze v PET láhvích.

Je zakázáno oleje a tuky vkládat ve skleněných láhvích, které se mohou rozbít a dojde tak ke znehodnocení skleněnými střepy.

Jak správně postupovat při likvidaci tuků či olejů?

Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Nevhazujte prázdné obaly od olejů a tuků.