Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání obecního zastupitelstva

Dne 13.5.2019 v 16.30 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
  5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti mezi obci Kopřivnice a Ženklavou
  6. Projednání závěrky za rok 2018 Dobrovolného svazku obci SOMPO 2016
  7. Majetkoprávní záležitosti –  prodeje pozemku, nákupy pozemku
  1. Různé
  2. Interpelace zastupitelů
  3. Závěr