Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zákon zpřísňující nakládání s odpadní vodou

Poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody bude nově spravovat Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí, jak tomu bylo doposud. Změnu přináší novela vodního zákona, která s rokem 2019 nabývá účinnosti.

Poplatky za odběr a vypouštění vody se nemění.

Podle zákona budou lidé muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod, povinnost však začne platit až za dva roky.

Novela vodního zákona počítá s tím, že od začátku roku 2021 budou lidé muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci, likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů.