Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poplatek za popelnice rok 2019 + rozpis vývozu komunálního odpadu

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za osobu a rok.

Splatnost poplatku je na 1. pololetí do 31.3.2019 a na 2. pololetí do 30.9.2019, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních dnech nebo převodem na účet u KB
č. ú. 22621801/0100.

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 1340 a do zprávy pro příjemce napište počet osob.

Bližší informace k poplatkům za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Ženklava č.1/2017.

Rozpis vývozů komunálního odpadu na rok 2019