Ing. Jaroslav Plaček

předseda komise výstavby a životního prostředí