Zájezd na fotbalové utkání žáků do Libhoště

Tato událost již skončila