Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Tašky na tříděný odpad

Naše obec se zapojila do projektu zaměřeného na podporu třídění odpadu v domácnostech. Občané s trvalým bydlištěm v obci Ženklava si mohou zdarma vyzvednout barevné separační tašky na papír, plasty a sklo na obecním úřadě Ženklava v úředních hodinách.

Sady tašek na třídění odpadu distribuované mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s.